Styret i SBIO Athletics består av fem verv; leder, informasjonsansvarlig, økonomiansvarlig, markedsansvarlig, og koordinatoransvarlig. Sammen er styret ansvarlig for å bistå de sportslige utvalgene på best mulig måte.

I år har vi fått nye fine styregensere fra Vestimentum AS.

Gard J. Ørka (leder)
president.athletics@sbio.no
975 33 342

Leders ansvar er og strukturere og delegere ansvarsområder for SBIO Athletics. Leders oppgave er å holde møter med resten av styret og å ha en helhetlig oversikt over hva som skjer i SBIO- Athletics. Leder jobber tett med Utvalgsansvarlig i SBIO og avlaster han/hun med arbeidsoppgaver som har med de sportslige utvalgene og gjøre.

William Nickolay Rødsrud (økonomiansvarlig)
finance.athletics@sbio.no
970 62 897

Økonomiansvarlig har også ansvaret for å ha kontroll på økonomien til styret og fordeling av pengespons som kommer inn

Nils Sebastian Hultin von der Fehr (informasjonsansvarlig)
info.athletics@sbio.no
954 26 540

Skal stå for kontakten med sportsutvalgene, og distribuere informasjon. Skal utvikle og følge opp nettside for SBIO Athletics, samt lage promoteringsmateriale.

Fredrik Ommedal Hafnor (markedsansvarlig)
marked.athletics@sbio.no
974 71 140

Markedsansvarlig skal jobbe både mot næringslivet for å opprettholde kontakt med nåværende samarbeidspartnere samt søke nye for å bedre idrettsklubben.

Cathrine Sjursen (koordinator)
sports.athletics@sbio.no
984 99 859

Skal hjelpe utvalgene med det sportslig anliggende, som treningsfasiliteter, utstyr, etc. Har tett dialog med utvalgene om hva de trenger for å få økt kvalitet i sin idrett.

Tidligere ledere

2016: Julian Gamman
2015: Adrian Aarbakke Johnsen
2014:
2013:
2012: