SBIO Athletics er idrettsklubben ved Handelshøyskolen BI Oslo. I Athletics er det per dags dato 16 forskjellige sportsutvalg, litt over 800 aktive medlemmer, og tallet er stigende.

Fokuset vårt er å tilrettelegge for studentene, gjøre det enkelt å ha et aktivt og sosialt liv som student her ved Handelshøyskolen BI. Vi tror at et sunt og godt studentmiljøet skapes av felleskap, noe som det er mye av i ett idrettslag. Vi er alltid åpne for å utvide utvalget, så om det er interesse for å starte ett nytt idrettsutvalg er det bare å søke. Er det nok interesse blant studentene for å starte noe nytt, er det ikke vanskelig å få støtte fra oss.

Vi i SBIOA Athletics jobber hele tiden med å gjøre hverdagen enklere og bedre for alle medlemmene av idrettsklubbene her ved Handelshøyskolen BI. Vi prøver å gjøre rammene rundt idrettene så gode som mulig, slik at medlemmene kan fokusere på idretten og ikke alt annet. Vi jobber med å skaffe flere og bedre sponsoravtaler, fellesavtaler for reise og opphold, bedre spillevilkår og treningsfasiliteter. Vi fokuserer også på funskjoner innad i klubben, som bedre kommunikasjon mellom de forskjellige utvalgene og ett større felleskap.

IDRETTSLEDERMØTE

Idrettsledermøte (ILM) arrangeres en gang hver måned, hvor ledere fra hvert idretttsutvalg kommer sammen. Meningen med ILM er en felles arena for informasjons- og erfaringsutveksling. ILM-representantene tar opp problemstillinger som deres utvalg står ovenfor der vi i SBIO Athletics-styret bistår med hjelp. Gjennom ulike workshops jobber vi sammen om en felles strategi for å optimalisere hvert utvalg.